Toegevoegde waarden

Unieke partner (Single Sourcing)

EFC profileert zich als een ‘unieke partner’ en lost al uw filterproblemen op, gaande van een analyse van de bestaande situatie tot het implementeren en onderhouden van uw filterinstallaties. Onze gespecialiseerde teams zorgen tevens voor alle vereiste tussenstappen, met inbegrip van de verhuur van mobiele installaties om een nieuwe oplossing te testen of in te spelen op een tijdelijke behoefte.

Oplossingen op maat

Alle oplossingen van EFC voor industriële filtratie zijn gepersonaliseerd en gerealiseerd op maat naargelang uw specifieke behoeften en volgens de geldende normen die van toepassing zijn op uw industriële processen. Ook ons stockbeheer van verbruiksartikelen is aangepast aan uw behoeften zodat we er in real time op kunnen inspelen.

Totaalservice

De technische teams van EFC analyseren uw behoeften, ontwikkelen oplossingen op maat, installeren filterapparatuur, voeren periodieke controles en onderhoudsbeurten uit en zorgen ook voor eventuele herstellingen. Ze leveren ook op elk ogenblik en in real time de vereiste verbruiksartikelen op basis van de klantgerichte vooraden.

Productievestiging van nevelafscheiders

EFC heeft een eigen productieafdeling voor Atephos Mist Eliminators in Lummen (België). Dankzij deze interne productiecapaciteit kunnen wij onze oplossingen aanpassen aan uw specifieke behoeften en zeer snel  inspelen op strikte termijnen. In bepaalde gevallen kunnen onze teams uw filters ter plaatse demonteren en terug monteren om zo de ontzorging compleet te maken.

Opslag en logistiek

Door het interne stockbeheer van verbruiksartikelen kan EFC in real time tussenkomen indien onderhoud of herstellingen vereist zijn. Met de onderhoudscontracten voor uw filterinstallaties door onze eigen teams hebt u een permanente en efficiente werkomgeving.

Verhuur

Met de verhuurservice van EFC kunnen industriële bedrijven een tijdelijk probleem met filtratie oplossen of een oplossing testen alvorens ze te implementeren op langere termijn. Onze teams onderzoeken en installeren de tijdelijke filtersystemen. Met een follow-up van de tijdelijke installatie en een realisatie van maatregelen ter plaatse kunt u de kwaliteit van onze oplossing evalueren voor u op lange termijn kiest voor een duurzame oplossing.

Vermindering van productiekosten

Door een optimaal beheer van de filtratie op basis van een onderhouds- en follow-upcontract kan EFC uw filtratiekosten en dus ook die van uw industriële filtratieprocessen verminderen en u tegelijkertijd een gezonde werkomgeving garanderen. Onze expertise in tal van sectoren en onze partnerships op lange termijn garanderen de kwaliteit en continuïteit van onze diensten.